Menu Mya
The Red Prince
The Red Prince
Draft Beer
Draft Beer
Tiger Beer
Tiger Beer
Heineken Beer
Heineken Beer
Ha Noi Beer
Ha Noi Beer
Corona Beer
Corona Beer
Strong Bow
Strong Bow
King Black
King Black
PaPa Bear
PaPa Bear
Bordeaux - Vang Đỏ
Bordeaux - Vang Đỏ
Chardonnay
Chardonnay
Gordon Gin
Gordon Gin
Dry Barcadi
Dry Barcadi
Captain Morgan
Captain Morgan
Malibu
Malibu
Tequila
Tequila
Boka
Boka
Absolut
Absolut
S-T Remy
S-T Remy
Hennessy
Hennessy
Red Label
Red Label
Black Label
Black Label
Jack Daniels
Jack Daniels
Jim Beam
Jim Beam
Glenfiddich
Glenfiddich
Sweet Vermouth
Sweet Vermouth
Cointreau
Cointreau
Mollys
Mollys
Midori
Midori
Kahlua
Kahlua
Jagermeifter
Jagermeifter
Blue Curacao
Blue Curacao
Cherry Brandy
Cherry Brandy
Galliano
Galliano
Vaccari
Vaccari
Campari
Campari
Amaretto
Amaretto
Angostuna
Angostuna
Gin & Tonic
Gin & Tonic
Gin Fizz
Gin Fizz
The Mojito
The Mojito
The Maitai
The Maitai
Black Russia
Black Russia
Screw Driver
Screw Driver
The Margarita
The Margarita
Tequila Sunrise
Tequila Sunrise
Side Car
Side Car
Jack Rose
Jack Rose
Penicillin
Penicillin
Old Fashioned
Old Fashioned
The B52
The B52
Jager Boom
Jager Boom
Long Island Tea
Long Island Tea
Negroni
Negroni
Japanese Sliper
Japanese Sliper
Zoombie
Zoombie
Hurricane
Hurricane
Pain Killer
Pain Killer
Pina Colada
Pina Colada
Cider Cocktail
Cider Cocktail
Pineapple Juice
Pineapple Juice
Watermelon Juice
Watermelon Juice
Orange Juice
Orange Juice
Worrior Sister
Worrior Sister
Snow White
Snow White
Queen Blond
Queen Blond
1. FESTOZZA
1. FESTOZZA
2. OCCHIZZA
2. OCCHIZZA
3. NUTTUZZA
3. NUTTUZZA
4. UFOZZA
4. UFOZZA
5. BEEFIZZA
5. BEEFIZZA
6. SPICIZZA
6. SPICIZZA
North  Star
North Star
Phuong Vi
Phuong Vi
Dừa Lá Dứa
Dừa Lá Dứa
Bưởi
Bưởi
Tím
Tím
Fruit Shots
Fruit Shots
Color Bowl
Color Bowl
Kẹo Béo
Kẹo Béo
Orange Mojito
Orange Mojito
The Sparkling Sundown
The Sparkling Sundown
Watermelon Mojito
Watermelon Mojito
Tropical Sunrise
Tropical Sunrise
Hướng dương vị
Hướng dương vị
Pho Mai Dây
Pho Mai Dây
Da Cá Trứng Muối
Da Cá Trứng Muối
Gà Xé Lá Chanh
Gà Xé Lá Chanh
Mực Khô Nướng
Mực Khô Nướng
Khoai Tây Chiên
Khoai Tây Chiên
Nem Chiên
Nem Chiên
Pho Mai Que
Pho Mai Que
Hoa Quả Đĩa
Hoa Quả Đĩa
Salad Bò Fuji
Salad Bò Fuji
Bắp Heo Hun Khói
Bắp Heo Hun Khói
Mỳ Ý
Mỳ Ý
Sweet Chili Popcorn
Sweet Chili Popcorn
Chicken Roll
Chicken Roll